ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί καταρτιζόμενοι,

Σας ενημερώνουμε για την Κ1/55594/13-5-2020 εγκύκλιο της ΓΓΕΕΚ & ΔΒΜ με  Θέμα: «Επανέναρξη λειτουργίας Ι.Ε.Κ.».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση:

Τα μαθηματα στο ΔΙΕΚ Στεμνίτσας ξεκινούν τη Δευτερα 18/5/2020.

Θα διεξαχθούν τα θεωρητικά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων και τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων των ωρολόγιων προγραμμάτων των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της επίδειξης από τον εκπαιδευτή προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η επαφή των καταρτιζόμενων με κοινόχρηστο εξοπλισμό, υλικά, πάγκους εργασίας και επιφάνειες των εργαστηριακών χώρων.

Επίσης, και στην περίπτωση της μεθόδου της επίδειξης θα πρέπει να αποφεύγεται η εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων που απαιτούν την χρήση κλιματισμού ή μηχανικού εξαερισμού,όπως προβλεπεται από την παραγραφο 2 κ 3 της παρουσης.

Σε περίπτωση καταρτιζόμενων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί, είναι δυνατή η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση των καταρτιζόμενων, που προβλέπεται στην παράγραφο 7 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή οι καταρτιζόμενοι θα αποστείλουν γραπτή ΥΠΕΎΘΥΝΗ δήλωση στο Δ. Ι.Ε.Κ.

Α1. ο?τι ο καταρτιζόμενος ανη?κει σε ομα?δα αυξημε?νου κινδυ?νου για νο?σηση απο? COVID-19, ο?πως αυτη? ορι?ζεται απο? το α?ρθρο εικοστο? πε?μπτο της απο? 14.3.2020 Πρα?ξης Νομοθετικου? Περιεχομε?νου (ΦΕΚ Α ? 64) και την υπ ?αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/ οικ.8030/18.3.2020 κοινη? απο?φαση Υπουργω?ν Υγει?ας και Εσωτερικω?ν (ΦΕΚ Β ?928), η? σε τυχο?ν μεταγενε?στερο της παρου?σας απο?φασης, νο?μο η? υπουργικη? απο?φαση, η?

Α2. ε?ρχεται σε στενη? επαφη? με α?τομο του οικογενειακου? του περιβα?λλοντος που ανη?κει στην παραπα?νω ομα?δα αυξημε?νου κινδυ?νου, η? η?δη νοσει?.

B. Στις δηλω?σεις αυτε?ς θα αναφε?ρεται η περι?πτωση η οποι?α συντρε?χει:

Β1. « ανη?κω σε ομα?δα αυξημε?νου κινδυ?νου για νο?σηση απο? COVID-19» η?

Β2. «ε?χω α?τομο στο οικογενειακο? μου περιβα?λλον που ανη?κει σε ομα?δα αυξημε?νου κινδυ?νου για νο?σηση απο? COVID-19 η? η?δη νοσει?».

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρέπει να  συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση , να την υπογράψετε, και να την στείλετε άμεσα στο  email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Προσεχώς θα αναρτηθει εβδομαδιαίο  πρόγραμμα κατάρτισης.


Εκ της διευθύνσεως.

 

 

Τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 7-10-2019 και διεξάγονται τις παρακάτω ημέρες από τις 3:00μμ έως τις 8:00μμ.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
Α1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Γ1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
Α1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ -
Γ1 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα για τις ειδικότητες "Τεχνικός χειροποίητου κοσμήματος και σχεδιασμού κοσμήματος" και "Συνοδός βουνού", ξεκινούν την Δευτέρα 7-10-2019 και ώρα 3:00μμ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων της Α φάσης παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα 23-09-2019.

 

Page 5 of 22

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
| + - | RTL - LTR
#