ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 

Η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας (ΙΕΚ) χρηματοδοτείται από το κράτος και

προσφέρει δωρεάν παιδεία.


 

Υποστηρίζεται ετησίως από την ευγενική χορηγία του Κοινωφελούς

Ιδρύματος Χρ.-Β. Ρούνιου και από δωρεές και χορηγίες ιδιωτών και οργανισμών.

 

 

 

| + - | RTL - LTR
#