ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2023 - 2024

" ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ"

" ΣΥΝΟΣΟΣ ΒΟΥΝΟΥ"


Προαπαιτούμενο για την αίτηση εγγραφής στα Δ.Ι.Ε.Κ.

είναι το απολυτήριο Λυκείου.

 

Οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται αρχικά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια με κατάθεση δικαιολογητικών στο Δ.Ι.Ε.Κ.


Προσοχή: Η όλη διαδικασία εγγραφών στα Δ.Ι.Ε.Κ. εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Δια Βίου Μάθησης. Ως εκ τούτου, όλες οι ανακοινώσεις και η ακριβής διαδικασία σε κάθε στάδιο ανακοινώνονται στο site της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης (https://gsvetlly.minedu.gov.gr).

 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Α. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (https://gsvetlly.minedu.gov.gr) και ειδικότερα στον σύνδεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr/, όπου υπάρχουν και οι σχετικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.

Απαραίτητα για την ηλεκτρονική εγγραφή είναι:

-το ΑΜΚΑ

-τα στοιχεία της ταυτότητας

-τα στοιχεία του απολυτηρίου Λυκείου

 

Β. Μετά το τέλος της προθεσμίας εγγραφών ακολουθούν  ανακοινώσεις στην σελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (https://gsvetlly.minedu.gov.gr) και οι υποψήφιοι θα μπορούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους και να πληροφορηθούν το ατομικό τους αποτέλεσμα. Με βάση αυτά και τις αντίστοιχες οδηγίες, οι ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ των τμημάτων θα κληθούν να προσέλθουν εντός προθεσμιών στα Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρώσουν πλήρως την εγγραφή τους.

Στο Δ.Ι.Ε.Κ. κατατίθενται:

-φωτοτυπία ταυτότητας

-φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου

-εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης

-οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει όσα (τυχόν) δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση (πχ οικογενειακή κατάσταση, ανεργία, εργασιακή εμπειρία κ.λ.π.)


 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας Δ.Ι.Ε.Κ. Στεμνίτσας: 2795081514.

Ώρες Λειτουργίας:

  • από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου, Δευτέρα με Παρασκευή, πρωί 11.00-14.00
  • από 1 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα με Παρασκευή, απόγευμα 15.00- 20.00
  • 1-15 Αυγούστου το Δ.Ι.Ε.Κ. είναι κλειστό

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| + - | RTL - LTR
#