Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ΩΡΑ

14:10 – 14:55

 

 

 

 

 

2Η ΩΡΑ

15:00 – 15:45

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

3Η ΩΡΑ

15:50 – 16:35

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

4Η ΩΡΑ

16:40 – 17:25

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

5Η ΩΡΑ

17:30 – 18:15

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ Θ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

6Η ΩΡΑ

18:20 – 19:05

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ Ε

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

7Η ΩΡΑ

19:10 – 19:55

 

 

 

 

 

8Η ΩΡΑ

20:00 – 20:45

 

 

 

 

 

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ΩΡΑ

14:10 – 14:55

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2Η ΩΡΑ

15:00 – 15:45

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΕΧΝΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Ε)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

3Η ΩΡΑ

15:50 – 16:35

ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΕΧΝΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Ε)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

4Η ΩΡΑ

16:40 – 17:25

ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Θ)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

5Η ΩΡΑ

17:30 – 18:15

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

6Η ΩΡΑ

18:20 – 19:05

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

7Η ΩΡΑ

19:10 – 19:55

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

8Η ΩΡΑ

20:00 – 20:45

 

 

 

 

 

 

| + - | RTL - LTR
#