ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ - Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ΩΡΑ

13:00 – 13:45

2Η ΩΡΑ

14:00 – 14:45

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

(Εκπ. Α.Μ. 70365)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

(Εκπ.Α.Μ. 70365)

3Η ΩΡΑ

15:00 – 15:45

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

(Εκπ. Α.Μ. 70365)

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

(Εκπ. Α.Μ. 24958)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

(Εκπ. Α.Μ. 70365)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

(Εκπ. Α.Μ. 70365)

4Η ΩΡΑ

16:00 – 16:45

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

(Εκπ. Α.Μ. 70365)

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

(Εκπ. Α.Μ. 24958)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Εκπ. Α.Μ. 70365)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Εκπ. Α.Μ. 70365)

5Η ΩΡΑ

17:00 – 17:45

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Εκπ. Α.Μ. 70365)

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

(Εκπ. Α.Μ. 24958)

ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ

(Εκπ. Α.Μ. 78407)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

(Εκπ. Α.Μ. 22516)

6Η ΩΡΑ

18:00 – 18:45

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ Θ

(Εκπ. Α.Μ. 24958)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

(Εκπ. Α.Μ. 11500)

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

(Εκπ. Α.Μ.36675)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟ

(Εκπ. Α.Μ. 22516)

7Η ΩΡΑ

19:00 – 19:45

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ Ε

(Εκπ. Α.Μ. 24958)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

(Εκπ. Α.Μ. 11500)

8Η ΩΡΑ

20:00 – 20:45

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ – Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ΩΡΑ

13:00 – 13:45

2Η ΩΡΑ

14:00 – 14:45

3Η ΩΡΑ

15:00 – 15:45

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ  (Θ)

(Εκπ. Α.Μ. 77968)

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Θ)

(Εκπ. Α.Μ. 11045)

ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (Θ)

(Εκπ. Α.Μ. 73693)

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Θ)

(Εκπ. Α.Μ. 19649)

4Η ΩΡΑ

16:00 – 16:45

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ  (Θ)

(Εκπ. Α.Μ. 62128)

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Θ)

(Εκπ. Α.Μ. 11045)

ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (Θ)

(Εκπ. Α.Μ. 73693)

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Θ)

(Εκπ. Α.Μ. 19649)

5Η ΩΡΑ

17:00 – 17:45

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ  (Ε)

(Εκπ. Α.Μ. 77968 & Α.Μ. 62128)

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Ε)

(Εκπ. Α.Μ. 11045 &78407)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Θ)

(Εκπ. Α.Μ. 1198)

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ  (Ε)

(Εκπ. Α.Μ. 77968 & 62128)

6Η ΩΡΑ

18:00 – 18:45

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Ε)

(Εκπ. Α.Μ. 19649&)

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Ε)

(Εκπ. Α.Μ. 19649&

)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Θ)

(Εκπ. Α.Μ. 1198)

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ  (Ε)

(Εκπ. Α.Μ. 77968 & 62128)

7Η ΩΡΑ

19:00 – 19:45

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Ε)

(Εκπ. Α.Μ. 19649&)

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Ε)

(Εκπ. Α.Μ. 19649&)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Θ)

(Εκπ. Α.Μ. 1198)

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ  (Ε)

(Εκπ. Α.Μ. 77968 & 62128)

8Η ΩΡΑ

20:00 – 20:45

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ - Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ΩΡΑ

13:00 – 13:45

2Η ΩΡΑ

14:00 – 14:45

3Η ΩΡΑ

15:00 – 15:45

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Θ)

(Εκπ. Α.Μ. 24958)

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

(Εκπ. Α.Μ. 46749)

ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ

(Εκπ. Α.Μ. 15123)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

(Εκπ. Α.Μ. 22516)

4Η ΩΡΑ

16:00 – 16:45

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Ε)

(Εκπ. Α.Μ.24958)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ I

(Εκπ. Α.Μ. 36675)

ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ

(Εκπ. Α.Μ. 15123)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

(Εκπ. Α.Μ. 22516)

5Η ΩΡΑ

17:00 – 17:45

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Ε)

(Εκπ. Α.Μ.24958)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ I

(Εκπ. Α.Μ. 36675)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ I

(Εκπ. Α.Μ. 36675)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ I

(Εκπ. Α.Μ. 36675)

6Η ΩΡΑ

18:00 – 18:45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦ. ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

(Εκπ. Α.Μ. 42858)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ I

(Εκπ. Α.Μ. 36675)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ I

(Εκπ. Α.Μ. 36675)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ I

(Εκπ. Α.Μ. 36675)

7Η ΩΡΑ

19:00 – 19:45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦ. ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

(Εκπ. Α.Μ. 42858)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Εκπ. Α.Μ. 36675)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Εκπ. Α.Μ. 36675)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Εκπ. Α.Μ. 36675)

8Η ΩΡΑ

20:00 – 20:45

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΖΕΡΒΑ

 

| + - | RTL - LTR
#