2022Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

1Η (15:00-15:45)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

2Η (15:45-16:30)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

3Η (16:30-17:15)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

4Η (17:30-18:15)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

5Η (18:15- 19:00)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

19:00-19:45)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

1Η (15:00-15:45)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ

2Η (15:45-16:30)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ

3Η (16:30-17:15)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

4Η (17:30-18:15)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

5Η (18:15- 19:00)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

19:00-19:45)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 

| + - | RTL - LTR
#