ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ - Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ΩΡΑ

13:00 – 13:45

2Η ΩΡΑ

14:00 – 14:45

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

3Η ΩΡΑ

15:00 – 15:45

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

4Η ΩΡΑ

16:00 – 16:45

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

5Η ΩΡΑ

17:00 – 17:45

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

6Η ΩΡΑ

18:00 – 18:45

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ Θ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟ

7Η ΩΡΑ

19:00 – 19:45

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ Ε

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

8Η ΩΡΑ

20:00 – 20:45

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ – Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ΩΡΑ

13:00 – 13:45

2Η ΩΡΑ

14:00 – 14:45

3Η ΩΡΑ

15:00 – 15:45

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ  (Θ)

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Θ)

ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (Θ)

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Θ)

4Η ΩΡΑ

16:00 – 16:45

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ  (Θ)

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Θ)

ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (Θ)

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Θ)

5Η ΩΡΑ

17:00 – 17:45

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ  (Ε)

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Ε)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Θ)

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ  (Ε)

6Η ΩΡΑ

18:00 – 18:45

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Ε)

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Ε)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Θ)

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ  (Ε)

7Η ΩΡΑ

19:00 – 19:45

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Ε)

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Ε)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Θ)

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ  (Ε)

8Η ΩΡΑ

20:00 – 20:45

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ - Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ΩΡΑ

13:00 – 13:45

2Η ΩΡΑ

14:00 – 14:45

3Η ΩΡΑ

15:00 – 15:45

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Θ)

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

4Η ΩΡΑ

16:00 – 16:45

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Ε)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

5Η ΩΡΑ

17:00 – 17:45

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Ε)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

6Η ΩΡΑ

18:00 – 18:45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦ. ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

7Η ΩΡΑ

19:00 – 19:45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦ. ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

8Η ΩΡΑ

20:00 – 20:45

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΖΕΡΒΑ

 

 

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ΩΡΑ

14:10 – 14:55

 

 

 

 

 

2Η ΩΡΑ

15:00 – 15:45

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

3Η ΩΡΑ

15:50 – 16:35

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

4Η ΩΡΑ

16:40 – 17:25

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

5Η ΩΡΑ

17:30 – 18:15

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ Θ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

6Η ΩΡΑ

18:20 – 19:05

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ Ε

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

7Η ΩΡΑ

19:10 – 19:55

 

 

 

 

 

8Η ΩΡΑ

20:00 – 20:45

 

 

 

 

 

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ΩΡΑ

14:10 – 14:55

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2Η ΩΡΑ

15:00 – 15:45

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΕΧΝΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Ε)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

3Η ΩΡΑ

15:50 – 16:35

ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΕΧΝΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Ε)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

4Η ΩΡΑ

16:40 – 17:25

ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Θ)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

5Η ΩΡΑ

17:30 – 18:15

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

6Η ΩΡΑ

18:20 – 19:05

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

7Η ΩΡΑ

19:10 – 19:55

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

8Η ΩΡΑ

20:00 – 20:45

 

 

 

 

 

 

 

Η αποκλειστική προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων είναι από την Τρίτη 19-09-2023 έως και τη Δευτέρα 25-09-2023.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν ανταποκριθούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θα θεωρείται αυτόματα ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων της Α΄ φάσης και προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις σε όσα τμήματα προκύψουν, θα ακολουθήσει επιλογή Β΄ φάσης από τους επιλαχόντες.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για τις Οδηγίες Εγγραφής από το επισυναπτόμενο αρχεία:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής καταρτιζόμενων Α΄ φάσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητάς του για το έτος κατάρτισης 2023-2024.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι μπορούν να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. στον σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για τις  Βάσεις Εισαγωγής από τα επισυναπτόμενα αρχεία:

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

 

Page 1 of 23

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
| + - | RTL - LTR
#